Tilbage Forbehold
Pædagogisk Sektor
Hygiejne i dagplejen
Det sker i dagplejen
Bliv pædagogisk assistent - den pædagogiske håndværker
Værd at vide om dagplejen
Fortæl om dit job
Vil du arbejde med børn?
3 plakater: Vil du arbejde med børn?
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (pjece og legekort) (11-001)
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (skemaer)
Det nye i praktikken
Værd at vide forskning på børneområdet
Sådan bruger du det pædagogiske grundlag
Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan
Værd at vide om underretninger
Dagplejens historie 1966-2016
motorikogsprog.dk
Skal dit barn i dagpleje?
Babyaktiviteter (11-060)
Bliv pædagogisk assistent - pædagogmedhjælper (A3-plakat)
Bliv pædagogisk assistent - omsorgsmedhjælper (A3-plakat)
Bliv pædagogisk assistent - dagplejer (A3-plakat)
Didaktik i dagplejen
FNs handicapkonvention - rettigheder for personer med handicap
Vuggestue vs. dagpleje
Den pædagogiske assistent - En pædagogisk håndværker
Legestuen i dagplejen
Nye måder
Pædagogisk Sektor: Årsmøde 29.10.13 - materialesamling
FOAs Pædagogiske Udviklings Fond: Et område i bevægelse - daginstitutionens ethos
Det fælles ansvar - om at forebygge overgreb på børn
For tidligt fødte børn i dagplejen
Den gode vuggestue
Små glade ben (vuggestue) (11-025)
Portræt af omsorgsmedhjælperen
At være i gæstedagpleje
Små glade ben (dagpleje) (11-030)
Landskonference 2012: Kvalitet i dagplejen
Barndom - Lærdom? Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012
Forandring og Forankring - om tilstanden på daginstitutionsområdet
Børn i udsatte positioner i dagplejen
Dagplejepædagogens rolle
Det gode samarbejde
Omsorgsmedhjælperen - den daglige forskel
Barnets nej
Madglæde (11-039)
Dagplejepædagogen
Kommunikation mellem forældre og personale - i dit barns daginstitution
Kommunikation med forældrene i dagplejen
Konference 10. februar 2010: Ord og billeder - fritidspædagogikkens bidrag til børns hverdagsliv
16 tanker om barndom
Anerkendelse i dagplejen
Kommunikation med forældrene i daginstitutionen
Læring i dagplejen
Pædagogmedhjælperens roller og opgaver
Plakat: Vil du arbejde hjemme og have kolleger over hele byen?
Plakat: Vil du selv bestemme din arbejdsdag?
Plakat: Vil du være med til at skabe en tryg start på et barns liv?
Plakat: Vil du være en del af et barns vigtigste år?
Plakat: Vil du arbejde med børn og have tid til nærvær?
Plakat: Vil du arbejde med børn, og det de skal bruge resten af livet
Dagplejen - livsform og relation
Trygge og utrygge børn i daginstitutionen
Kontakt og kontaktproblemer - en vejledning for dagplejen
Barnets sproglige udvikling 0-3 - en vejledning for dagplejen
Det skal være sjovt at være lille - og godt at blive stor
Bekymringsbørn
Det trygge og utrygge barn
Små børns sprog
Jeg kan tale 2 sprog
Pædagogiske læreplaner - hvad er nu det for noget?
Dengang i dagplejen - glimt fra en barndom
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning