Tilbage Forbehold
Pædagogisk Sektor
Fortæl om dit job
Vil du arbejde med børn?
3 plakater: Vil du arbejde med børn?
Årsmøde 2019 - Materialesamling
Årsmøde 2019 - Pædagogisk Sektors skriftlige beretning
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (pjece og legekort) (937)
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (skemaer)
Det nye i praktikken (1.91)
Værd at vide forskning på børneområdet (924)
Sådan bruger du det pædagogiske grundlag (934)
Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan (922)
Værd at vide om underretninger (923)
FOA vil gerne hjælpe dig (3.39)
Dagplejens historie 1966-2016 (3.03)
Årsmøde 2016 - Pædagogisk Sektors skriftlige beretning (932)
motorikogsprog.dk
Skal dit barn i dagpleje? (953)
Babyaktiviteter
Fordele med en overenskomst - Pædagogisk (privat) (4.05)
Lad dig udfordre - Bliv pædagogisk assistent (A3-plakat) (PL.30)
Bliv pædagogisk assistent - pædagogmedhjælper (A3-plakat) (PL.28)
Bliv pædagogisk assistent - omsorgsmedhjælper (A3-plakat) (PL.27)
Bliv pædagogisk assistent - dagplejer (A3-plakat) (PL.29)
Lad dig udfordre - bliv pædagogisk assistent (1.92)
Bliv pædagogisk assistent - omsorgsmedhjælper (1.87)
Bliv pædagogisk assistent - pædagogmedhjælper (1.88)
Bliv pædagogisk assistent - dagplejer (1.90)
Didaktik i dagplejen (926)
FNs handicapkonvention - rettigheder for personer med handicap (4.65)
Vuggestue vs. dagpleje
Den pædagogiske assistent - En pædagogisk håndværker (939)
10 gode råd - Håndtering af borgerens penge ... (4.47)
Legestuen i dagplejen (952)
Nye måder (3.53)
Pædagogisk Sektor: Årsmøde 29.10.13 - materialesamling
FOAs Pædagogiske Udviklings Fond: Et område i bevægelse - daginstitutionens ethos (936)
Årsmøde 2013 - Pædagogisk Sektors skriftlige beretning
Det fælles ansvar - om at forebygge overgreb på børn
For tidligt fødte børn i dagplejen (947)
Den gode vuggestue (940)
Små glade ben (vuggestue) (964)
Medicinhåndtering for omsorgsmedhjælpere på bosteder (lommeformat) (3.14)
Medicinhåndtering for omsorgsmedhjælpere på bosteder (A4-format) (3.64)
Portræt af omsorgsmedhjælperen (1.85)
At være i gæstedagpleje (921)
Små glade ben (dagpleje) (962)
En tiltrængt socialreform (1.94)
Medicinhåndtering for pædagogmedhjælpere (lommeformat) (3.15)
Medicinhåndtering for pædagogmedhjælpere (A4-format) (3.16)
Landskonference 2012: Kvalitet i dagplejen
Barndom - Lærdom? Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012
Forandring og Forankring - om tilstanden på daginstitutionsområdet (3.89)
Børn i udsatte positioner i dagplejen (902)
Dagplejepædagogens rolle (901)
Det gode samarbejde (941)
Årsmøde 2010 (Pædagogisk): Materialeopsamling
Omsorgsmedhjælperen - den daglige forskel (2.39)
Barnets nej (938)
Madglæde (963)
Dagplejepædagogen (909)
Kommunikation mellem forældre og personale - i dit barns daginstitution (911)
Kommunikation med forældrene i dagplejen (913)
Dagplejeledere: Pas på dig selv (1.66)
Konference 10. februar 2010: Ord og billeder - fritidspædagogikkens bidrag til børns hverdagsliv
16 tanker om barndom (933)
Anerkendelse i dagplejen (925)
Kommunikation med forældrene i daginstitutionen (929)
Læring i dagplejen (919)
Pædagogmedhjælperens roller og opgaver (2.21)
Brochure: Vil du arbejde med børn, og det de skal bruge resten af livet? (944)
Plakat: Vil du arbejde hjemme og have kolleger over hele byen? (PL.12)
Plakat: Vil du selv bestemme din arbejdsdag? (PL.13)
Plakat: Vil du være med til at skabe en tryg start på et barns liv? (PL.14)
Plakat: Vil du være en del af et barns vigtigste år? (PL.17)
Plakat: Vil du arbejde med børn og have tid til nærvær? (PL.16)
Plakat: Vil du arbejde med børn, og det de skal bruge resten af livet (PL.15)
Dagplejen - livsform og relation (942)
Trygge og utrygge børn i daginstitutionen (930)
Kontakt og kontaktproblemer - en vejledning for dagplejen (927)
Barnets sproglige udvikling 0-3 - en vejledning for dagplejen (928)
Det skal være sjovt at være lille - og godt at blive stor (917)
Bekymringsbørn (948)
Det trygge og utrygge barn (949)
Små børns sprog (918)
Jeg kan tale 2 sprog (920)
Pædagogiske læreplaner - hvad er nu det for noget? (1.14)
Dengang i dagplejen - glimt fra en barndom (912)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning