Tilbage Forbehold
Pædagogisk Sektor
Hygiejne i dagplejen (11-012)
Det sker i dagplejen (11-063)
Bliv pædagogisk assistent - den pædagogiske håndværker (11-009)
Værd at vide om dagplejen (11-062)
Fortæl om dit job
Vil du arbejde med børn?
3 plakater: Vil du arbejde med børn?
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (pjece og legekort) (11-001)
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (skemaer)
Det nye i praktikken (11-002)
Værd at vide forskning på børneområdet (11-003)
Sådan bruger du det pædagogiske grundlag (11-004)
Værd at vide om den styrkede pædagogiske læreplan (11-005)
Værd at vide om underretninger (11-006)
Dagplejens historie 1966-2016 (11-008)
motorikogsprog.dk (11-061)
Skal dit barn i dagpleje? (11-010)
Babyaktiviteter (11-060)
Bliv pædagogisk assistent - pædagogmedhjælper (A3-plakat) (PL.28)
Bliv pædagogisk assistent - omsorgsmedhjælper (A3-plakat) (PL.27)
Bliv pædagogisk assistent - dagplejer (A3-plakat) (PL.29)
Didaktik i dagplejen (11-016)
FNs handicapkonvention - rettigheder for personer med handicap (11-017)
Vuggestue vs. dagpleje
Den pædagogiske assistent - En pædagogisk håndværker (11-018)
Legestuen i dagplejen (11-020)
Nye måder (11-021)
Pædagogisk Sektor: Årsmøde 29.10.13 - materialesamling
FOAs Pædagogiske Udviklings Fond: Et område i bevægelse - daginstitutionens ethos (11-022)
Det fælles ansvar - om at forebygge overgreb på børn
For tidligt fødte børn i dagplejen (11-023)
Den gode vuggestue (11-024)
Små glade ben (vuggestue) (11-025)
Portræt af omsorgsmedhjælperen (11-028)
At være i gæstedagpleje (11-029)
Små glade ben (dagpleje) (11-030)
Landskonference 2012: Kvalitet i dagplejen
Barndom - Lærdom? Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012
Forandring og Forankring - om tilstanden på daginstitutionsområdet (11-033)
Børn i udsatte positioner i dagplejen (11-034)
Dagplejepædagogens rolle (11-035)
Det gode samarbejde (11-036)
Omsorgsmedhjælperen - den daglige forskel (11-037)
Barnets nej (11-038)
Madglæde (11-039)
Dagplejepædagogen (11-040)
Kommunikation mellem forældre og personale - i dit barns daginstitution (11-041)
Kommunikation med forældrene i dagplejen (11-042)
Konference 10. februar 2010: Ord og billeder - fritidspædagogikkens bidrag til børns hverdagsliv
16 tanker om barndom (11-043)
Anerkendelse i dagplejen (11-044)
Kommunikation med forældrene i daginstitutionen (11-045)
Læring i dagplejen (11-046)
Pædagogmedhjælperens roller og opgaver (11-047)
Brochure: Vil du arbejde med børn, og det de skal bruge resten af livet? (11-048)
Plakat: Vil du arbejde hjemme og have kolleger over hele byen? (PL.12)
Plakat: Vil du selv bestemme din arbejdsdag? (PL.13)
Plakat: Vil du være med til at skabe en tryg start på et barns liv? (PL.14)
Plakat: Vil du være en del af et barns vigtigste år? (PL.17)
Plakat: Vil du arbejde med børn og have tid til nærvær? (PL.16)
Plakat: Vil du arbejde med børn, og det de skal bruge resten af livet (PL.15)
Dagplejen - livsform og relation (11-049)
Trygge og utrygge børn i daginstitutionen (11-050)
Kontakt og kontaktproblemer - en vejledning for dagplejen (11-051)
Barnets sproglige udvikling 0-3 - en vejledning for dagplejen (11-052)
Det skal være sjovt at være lille - og godt at blive stor (11-053)
Bekymringsbørn (11-054)
Det trygge og utrygge barn (11-055)
Små børns sprog (11-056)
Jeg kan tale 2 sprog (11-057)
Pædagogiske læreplaner - hvad er nu det for noget? (11-058)
Dengang i dagplejen - glimt fra en barndom (11-059)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning