Tilbage Forbehold
Tillidsvalgt
Mesterlære for tillidsvalgte - sådan! + værktøjsbog (1.64)
Værd at vide om MED (2.62)
Stå stærkt som AMR (2.42)
Styrk din platform som TR (2.47)
En tillidsrepræsentant er guld værd - plakat (4.74)
Vi skal behandle hinanden ordentligt - om diskrimination og forskelsbehandling (3.78)
Indflydelse kommer ikke af sig selv (3.72)
Fokus på FOAs TR 2010 (2.59)
Lean - Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean (2.68)
Rundbordssamtaler - Tillidsvalgtes roller og opgaver (1.63)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning