Tilbage Forbehold
Pædagogiske undersøgelser
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2020
Daginstitutionernes hverdag 2020 (12-001)
Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner 2020
Daginstitutionernes hverdag 2018
Daginstitutionernes hverdag 2017
Daginstitutionernes hverdag 2016
Daginstitutionernes hverdag 2012
Daginstitutionernes hverdag 2015
Daginstitutionernes hverdag 2013
Daginstitutionernes hverdag 2010
Daginstitutionernes hverdag 2019
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019 (12-002)
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud (12-003)
Forældrenes valg
Flere børn i dagtilbud
Der er mindre tid til børnene
Kost i daginstitutionerne
Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen
Ulighed og Ritalin
Dagtilbudstype og skolepræstationer (12-004)
Leger lige børn bedst?
Udfordringer og muligheder for daginstitutioner i udsatte boligområder
Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015
Evidens - kampen om viden der virker (12-005)
Hverdagsliv i nybygget og nyrenoveret dagtilbud
Notat om private dagtilbud 2014 - Bureau 2000
Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner
Dagplejen i Danmark
Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder
Daginstitutionernes ejerforhold
Samarbejdets kunst (12-006)
Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen
Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år
Dagtilbud som investering
Normeringsudviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år
Frokostordninger i daginstitutionerne 2011
Dagplejeundersøgelsen 2008/2009
Mellem fristed og institution (12-007)
Privat pasning i DK
Kost i dagtilbud- mere kostpolitik og ideologi, mindre mad
Mere plads i parcelhuset - - mindre plads i institutionen
Mere legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen
Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud (12-008)
Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner og dagpleje? (12-009)
Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus (12-010)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning