Tilbage Forbehold
Pædagogiske undersøgelser
Daginstitutionernes hverdag 2021
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2020
Daginstitutionernes hverdag 2020
Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner 2020
Daginstitutionernes hverdag 2018
Daginstitutionernes hverdag 2017
Daginstitutionernes hverdag 2016
Daginstitutionernes hverdag 2012
Daginstitutionernes hverdag 2015
Daginstitutionernes hverdag 2013
Daginstitutionernes hverdag 2010
Daginstitutionernes hverdag 2019
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Forældrenes valg
Flere børn i dagtilbud
Der er mindre tid til børnene
Kost i daginstitutionerne
Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen
Ulighed og Ritalin
Dagtilbudstype og skolepræstationer
Leger lige børn bedst?
Udfordringer og muligheder for daginstitutioner i udsatte boligområder
Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015
Evidens - kampen om viden der virker
Hverdagsliv i nybygget og nyrenoveret dagtilbud
Notat om private dagtilbud 2014 - Bureau 2000
Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner
Dagplejen i Danmark
Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder
Daginstitutionernes ejerforhold
Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen
Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år
Dagtilbud som investering
Normeringsudviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år
Frokostordninger i daginstitutionerne 2011
Dagplejeundersøgelsen 2008/2009
Mellem fristed og institution
Privat pasning i DK
Kost i dagtilbud- mere kostpolitik og ideologi, mindre mad
Mere plads i parcelhuset - - mindre plads i institutionen
Mere legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen
Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering