Tilbage / Forbund Forbehold
Skab sunde arbejdstider
Forbund
juni 2014

Denne vejledning er henvendt til ansatte og valgte i afdelingerne, som arbejder med arbejdstid.
Vejledningen kan anvendes, når I sagsbehandler arbejdstidssager, og når I lokalt tager politisk og faglig stilling til, hvordan I forholder jer til medlemmernes ønsker om indgåelse af lokalaftaler om arbejdstid. I kan også bruge vejledningen som et oplæg til debat blandt medlemmer og tillidsvalgte.
I vejledningen kan I læse om FOAs anbefalinger til tilrettelæggelse af arbejdstid, hvorfor det er vigtigt at inddrage arbejdsmiljø ved arbejdstidstilrettelæggelsen, samt de væsentlige regler, som gælder på området. I kan også læse om dilemmaer, som I som afdelinger ofte vil møde samt få ideer til, hvordan I kan arbejde med dilemmaerne.
Download Skab sunde arbejdstider som PDF-fil

Denne pjece kan kun downloades

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering