Tilbage / Ledere - Ledelse Forbehold
Rammer og handleplan for lederarbejdet i FOA
Rammerne og handlingsplanen for lederarbejdet danner grundlag for FOAs lederindsats. Det betyder, at der skabes en rød tråd i lederarbejdet – fra praksis til politik. I rammerne kan du læse om FOAs overordnede
visioner og målsætninger for lederarbejdet, om hvordan ledelse af den offentlige sektor skal ske i en tillidsdagsorden, og hvordan inddelingen i praksisnær og strategisk ledelse giver bedre muligheder for vejledning og tilbud til lederne. Handleplanens 8 spor konkretiserer rammerne og FOAs visioner og målsætninger på lederområdet.

november 2017
Download Rammer og handleplan for lederarbejdet i FOA som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering