Tilbage / Forbund Forbehold
Ulighed koster: Reformernes ulighed
April 2015

I dette udspil fra FOA kan du læse mere om konsekvenserne af de reformer, der er blevet gennemført af bl.a. skatten, dagpengene, førtidspensionen og sygedagpengene de sidste år. Fælles for dem alle er økonomiske besparelser og en målsætning om at øge arbejdsudbuddet og forbedre økonomien. Reformer der alle sigter mod at ændre incitamenterne til at tage arbejde og forbedre de indsatser der gives til ledige, syge og andre, der har behov for hjælp og støtte, så de kan vende tilbage
til arbejdsmarkedet. Desværre oplever FOA i medlemskontakten, at reformerne langt fra implementeres så hensigtsmæssigt som de
lyder på papiret, hvilket har store konsekvenser for helt konkrete borgere, der i stigende grad henvises til at leve af lavere ydelser eller uden selvstændig
indkomst. Det skaber ulighed.
Download Ulighed koster: Reformernes ulighed som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering