Tilbage / Forbund Forbehold
Ulighed koster: FOAs samlede ulighedsudspil
Juli 2015

FOA kommer her med over 50 forslag til, hvordan man kan rette op på uligheden i Danmark, i denne opsamling på en lang række udspil, analyser og notater om ulighed, som er blevet produceret for at belyse ulighed i det forgangne år.

Uligheden er med de nyeste opgørelser desværre steget igen efter et par år med faldende ulighed. Det skyldes blandt andet skattelettelser. FOA mener, at regeringen skal sætte et mål om, at uligheden ikke må stige i landet og hvis uligheden stiger så skal der sættes aktivt ind med politiske tiltag, som reducerer uligheden.
Download Ulighed koster: FOAs samlede ulighedsudspil som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering