Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Pas på dig selv og dine gæster
Denne pjece bygger bl.a. på en undersøgelse blandt FOAs medlemmer inden for bade- og idrætsområdet. Medlemmerne har svaret, at de primære gener, de har i forhold til arbejde i hallerne, handler om muskel- og skeletbesvær, hud og vejrtrækningsproblemer samt hovedpine. Pjecen handler altså om at undgå disse helbredsgener.
Den kommer med anbefalinger til, hvordan man både som arbejdsplads og som medarbejdere kan minimere generne.
Pjecen introducerer begrebet god forebyggelsesadfærd, som fokus på hvordan arbejdspladserne og medarbejderne bedst muligt kan have en adfærd, der kan forebygge generne i hallerne.

marts 2016
Download Pas på dig selv og dine gæster som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering