Tilbage / Forbund Forbehold
Værdig reform
#VærdigReform.
Det er et stærkt samarbejde, der danner baggrund for de 6 forslag, der er stillet til forbedring af førtidspensions- og fleksjobreformen.
Hele 59 organisationer står bag forslagene.
Det er på tide, at der handles. Loven skal ændres, så der ikke længere er syge, nedslidte og mennesker med handicap, der kommer i klemme i det system, der burde holde hånden under dem. Vi har igennem årtier opbygget et velfærdssamfund, som er beundret verden over.november 2017
Download Værdig reform som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering