Tilbage / Uddannelse/Undervisning Forbehold
Bedre praktikvejledning på en nemmere måde - social- og sundhedsassistent
Vejledning, udvikling og læring er en uundgåelig del af hverdagen for praktikvejlederen. Der er store krav forbundet med at sikre elevernes læring og faglige udvikling, samtidigt med de mange andre daglige opgaver.
Redskaberne i denne brugsbog hjælper med:
* at strukturere vejledningssituationen i praksis
* at adskille den personlige relation fra den professionelle relation i forhold til eleven
* at øge elevens faglige refleksion og dermed øge læringsudbyttet.
Brugsbogen henvender sig til alle, der har med praktikvejledning at gøre, og er skrevet af uddannelseskonsulent Ingrid-Margrethe
Thrane og konsulent Jonas Sprogøe.juni 2018
Download Bedre praktikvejledning på en nemmere måde - social- og sundhedsassistent som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering