Tilbage / Tillidsvalgt Forbehold
Den danske model
Der er 3 grundstene i den danske model
* Der indgås kollektive overenskomster for arbejde, fag og brancher.
* I hovedtræk det sociale sikkerhedsnet, der er spændt ud i form af dagpenge, sygedagpenge førtidspension m.m.
* Sikrer uddannelser, efter- og videreuddannelse, løntilskud, fleksjobs m.m. gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og siddende regeringer.
Det giver kun mening at tale om en særlig dansk model, hvis man ser på alle disse 3 forhold i sammenhæng. Den danske model sikrer regulering, beskæftigelse, konkurrenceevne og socialt sikkerhedsnet.
Den danske model er dog kun så stærk som dem, der bakker den op. Derfor er det vigtige, at vi er mange, der støtter op om den.februar 2019
Download Den danske model som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering