Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Mere leg! Fokus på legen i dagplejen (pjece og legekort)
Legen er grundlæggende i det læringsmiljø, som dagplejen skal tilbyde børnene ifølge den nye styrkede læreplan. Der er derfor god grund til at gå på opdagelse i legen i dagplejen. Hvad leger børnene? Hvilke lege inviterer dagplejeren til? Du kan finde skemaer her på siden - som du kan downloade og printe. Skemaerne gør dig klogere på legen i din dagpleje.

Denne pjece og de tilhørende legekort er en invitation til at arbejde videre med din legekultur. En legekultur som er præget af variation i, hvilke typer af lege børnene leger. En legekultur, der giver det enkelte barn og børnene i fællesskabet gode legeoplevelser, gode relationer og et godt fundament for trivsel, udvikling dannelse og læring.juni 2019

Pjecebestilling
stk. á 15 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning