Tilbage / Forbund Forbehold
Kongres 2019 - Oplæg til de 4 temadebatter
På FOAs kongres 2019 bliver der 4 debatter ud fra
de 4 temaer i FOAs mål - bedre vilkår, mere velfærd.
Det her er et oplæg til de debatter. Det stiller skarpt
på nogle af de dilemmaer og udfordringer, som vi
– medlemmer, tillidsvalgte, lokale FOA-fagforeninger
og forbund - må tackle, når de politiske mål møder virkeligheden på arbejdspladsen.
Oplægget tager afsæt i medlemsundersøgelser,
medlemsinterviews og medlemsdebatter fra foråret 2019.
september 2019
Download Kongres 2019 - Oplæg til de 4 temadebatter som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering