Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Overenskomst for ambulanceuddannet personale
FOA mener, at ambulanceberedskaber bedst varetages
af en offentlig myndighed.
Opgaven er for central og kompleks til, at den egner sig
til konkurrenceudsættelse. Antallet af sygehuse falder,
behandlingsopgaver og transportmængde stiger. Det
stiller øgede krav til antal beredskaber og til de kompetencer, du og dine kolleger har.
Udbud gør den præhospitale indsats ufleksibel.juni 2020
Download Overenskomst for ambulanceuddannet personale som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering