Tilbage / Forbund Forbehold
Stærke arbejdsfællesskaber
Et stærkt arbejdsfællesskab er en gruppe medarbejdere
og ledere, der ved, at de er afhængige af hinanden for
at lykkes med deres fælles kerneopgave. Alle stiller
deres viden, kunnen, hjælpsomhed og engagement til
rådighed for fællesskabet.
Arbejdsfællesskaber bygger på tillid – tillid til, at kollegerne er fagligt dygtige og gør deres bedste. Og sådan er det, fordi alle, der arbejder med velfærd, motiveres af at gøre ’et godt stykke arbejde’.
Alle trækker på samme hammel og byder ind med deres
faglige bidrag med borgeren i fokus. Det gavner både
arbejdsmiljøet og kvaliteten af opgaveløsningen.
Desuden bliver det lettere at bruge ressourcerne klogt.


september 2020
Download Stærke arbejdsfællesskaber som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering