Tilbage / Forbund Forbehold
Notat om FOAs lønpositioner
Offentlige ansattes lønninger og metoden bag løndannelsen i den offentlige sektor er for tiden til diskussion. Det har nu resulteret i en lønstrukturkomité. Pjecen handler om FOAs aktuelle lønpolitik til brug for arbejdet med løn i de kommende år.
november 2021
Download Notat om FOAs lønpositioner som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering