Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Opsamling på digitale medlemsmøder om pension
Arbejdsmarkedspension – måske dit livs største opsparing. Når du er 50, kan det være for sent at ændre på forholdene?
Hvis du ikke foretager valg, er der nogen der har valgt for dig.
Denne lille pjece henvender sig primært til medlemmer i PenSam, som er optaget efter 1. juli 1999 og dermed er omfattet af pensionsordningen Fleksion. Er du i tvivl, om hvorvidt du er på Fleksion, så ring til PenSam på 44 39 39 39.


juni 2022
Download Opsamling på digitale medlemsmøder om pension som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering