Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Forandring og Forankring - om tilstanden på daginstitutionsområdet
Professionshøjskolen UCC og FOA
August 2011

I Danmark er daginstitutionsområdet tæt knyttet til velfærdstaten og til dens udvikling. Daginstitutionerne er en velfærdsydelse, som længe har været under opbygning, og som først nu for alvor har en position, som en integreret del af den statslige politik og den kommunale service.

Denne integration i velfærdssystemet har betydet at området er blevet genstand for lovgivning, inddragelse i politiske tiltag og strategier, inddragelse
i struktur- og organisationsforandringer med større enheder, voldsomt øgede krav om dokumentation i form af planer og vurderinger af børns læring, sprog og miljø, nye tiltag i forhold til børn med behov for
en særlig indsats plus rationaliseringer, effektivi-seringer og økonomiske tilpasninger. Skulle man kort og helt alment karakterisere tilstanden på
daginstitutionsområdet, så er den kendetegnet ved, at daginstitutionerne er delagtiggjort i de omfattende forandringsprocesser, der generelt kendetegner velfærdsinstitutionerne i disse år. Forandringsprocesser hvor medarbejderne har bidraget aktivt.
Projektet er støttet af FOAs Pædagogiske Udviklingsfornd (PUF)
Download Forandring og Forankring - om tilstanden på daginstitutionsområdet som PDF-fil

Der må påregnes ca. 14 dages leveringstid
For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning