Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen
- en komparativ analyse

FOA og Bureau 2000
2011

Denne analyse sammenligner standarder, normer m.v. for dagtilbud i Danmark med udvalgte nabolande.

Den komparative analyse inddrager følgende forhold:

1) Bemanding set i forhold til børnetal
2) Udgifter pr. plads
3) Krav til fysiske rammer
4) Forældrebetaling
5) Dagplejens forhold
Download Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering