Tilbage / Kost- og Servicesektoren Forbehold
Ældre KViK - guide til god rengøring i pleje- og ældreboliger
FOA
Februar 2012

FOA og Dansk Standard ønsker med denne guide at sætte fokus på betingelserne for kvalitetsrengøring i
pleje- og ældreboliger.

Formålet er både at bryde smitteveje og at styrke medarbejdernes faglighed og deres arbejdsforhold.

Det er et stort samfundsøkonomisk problem både i sundhedsvæsenet og i den kommunale pleje, at borgerne udsættes for smitte og infektioner. Det betyder bl.a. at alt for mange efter en operation bliver genindlagt på hospitalerne på grund af infektioner.

Med Ældre KViK er det muligt at kvalificere og fremtidssikre rengøringen i pleje- og ældreboliger. Rengøringen skal bl.a. udføres efter infektions-hygiejniske principper for målrettet at forhindre og begrænse smitte.

Ældre KViK er baseret på anerkendte hygiejnestandar-der, således at rengøringen efterfølgende kan blive certificeret. Det giver de offentlige myndigheder et stærkt fundament for at kontrollere, at de opstillede krav efterleves.

Guiden henvender sig både til medarbejderne og ledelsen. Der er endvidere udarbejdet en selvstændig pjece “Ældre KViK – til KVIKKE medarbejdere”, som er en praktisk guide, der skal hjælpe medarbejderen lettere i gang.
Download Ældre KViK - guide til god rengøring i pleje- og ældreboliger som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering