Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
FOA Søfart - vi ved, hvad vi vil
FOA
Juni 2012

Under denne overskrift har faggrupperne i Teknik- og Servicesektoren i FOA, beskrevet mange af deres nuværende funktioner og kompetencer som ansatte i landets kommuner. Men nok så vigtigt, giver vi et bud på, hvordan vi mener tingene kan gøres bedre. Bedre for kommunen og for de borgere vi betjener. Men også bedre for det enkelte medlem.
De kommunale færge-farter – både ø-færgerne og genvejsfærgerne – bliver i stadig større omfang en del af den almindelige kommunale “virksomhed”. Det stiller krav til os alle.

I denne pjece giver vi nogle af FOAs og FOA Søfarts bud på, hvordan vi påvirker fremtidens færgefarter. Hvordan vi sikrer flest mulige arbejdspladser, god service og et konstruktivt medspil i forhold til de politiske beslutninger, der er afgørende for såvel de ansatte, ø-boerne, trafikken og landet som helhed.

FOA Søfart er blevet styrket gennem vores medlemskab af CO-SEA (Søfart). Sammen med centralorganisationen vil vi sætte alle sejl for at skabe gode forhold for de kommunale færgefarter og sikre maksimal indflydelse på de forhold, der er væsentlige for vore medlemmer.
Download FOA Søfart - vi ved, hvad vi vil som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering