Tilbage Forbehold
Tillidsvalgt
Bliv tillidsrepræsentant (06-003)
Become a Union Representative (TR) (06-002)
Bliv arbejdsmiljørepræsentant (06-004)
Become an Occupational Health and Safety Representative (06-001)
Mesterlære for tillidsvalgte - sådan! + værktøjsbog (15-001)
Værd at vide om MED (15-002)
Stå stærkt som AMR (15-003)
Styrk din platform som TR (15-004)
Vi skal behandle hinanden ordentligt - om diskrimination og forskelsbehandling (15-006)
Indflydelse kommer ikke af sig selv (15-007)
Fokus på FOAs TR 2010 (15-008)
Lean - Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean (15-009)
Rundbordssamtaler - Tillidsvalgtes roller og opgaver (02-011)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning