Tilbage / Arbejdsmiljø - Miljø Forbehold
FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020
Arbejdsmiljø
januar 2013

Den korte version ...
FOA skal gøre en stor indsats for arbejdsmiljøet!
Der er mange forhold på arbejdspladserne, som er uacceptable, og som gør vores medlemmer
syge og nedslidte – og der er mange steder, hvor arbejdsmiljølovgivningen ikke overholdes
eller er fuldt ud tiltrækkelig.
Som fagforbund har vi gode muligheder for at påvirke alt fra folketingspolitikerne, til arbejdsgiverne og den almindelige dansker. Og ikke mindst der, hvor det er allervigtigst: ude på arbejdspladserne.
Derfor skal vi i FOA gå forrest med en samlende indsats, som har en tydelig effekt på hverdagen på arbejdspladserne og for medlemmerne. Og som bygger på fælles, kollektiv forebyggelse af belastninger samt på at skabe attraktive arbejdspladser med gode arbejdsmiljøer.
Denne strategi er ambitiøs. Og det skal den være. For vi skal som fagforbund gøre alt for
at sikre vores medlemmers rettigheder – og her er retten til et sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø helt central.
Download FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning