Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015
I rapporten kan man se, at der er meget store forskelle på pædagognormeringen i dagplejen fra kommune til kommune. Der er kommuner, hvor der er ansat en pædagog for hver 50 børn, svarende til 13-15 dagplejere, men der er også kommuner, hvor én dagplejepædagog skal føre tilsyn med dagplejere, der tilsammen har indskrevet mere end 100 børn.

Det kan ikke undre, at de meget forskellige normeringer giver sig tydelige udslag i opgaveløsningen. Der er markante forskelle på, hvor ofte der gennemføres tilsyn i de enkelte dagplejehjem, og hvor ofte det er muligt for dagplejepædagogen at være til stede, når børn og dagplejere typisk en gang om ugen er samlet i legestuen. Deraf følger store forskelle på, hvor godt det er muligt at følge det enkelte barns udvikling, og der kan samtidig aflæses meget betydelige forskelle på den indsigt, det er muligt for pædagogerne at få i de enkelte familiers situation.

Rapportens tal understøtter synspunktet om, at der er behov for indførelse af minimumsnormeringer, der kan sikre en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Behovet for en lovfastsat ramme for normeringerne er ikke kun aktuelt i daginstitutionerne, men i høj grad også i den kommunale dagpleje.


maj 2015
Download Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning