Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Leger lige børn bedst?
Ulighed og adskillelse i daginstitutioner og skoler.

I FOA er vi meget optaget af, at vi som samfund gør en større indsats for at mindske ulighed blandt børn. Vi har derfor bedt Bureau 2000 om at undersøge en række forhold, som kan belyse ulighed blandt børn, så FOA kan være med til at pege på indsatsområder.

I denne undersøgelse har Bureau 2000 set på, om børn fra forskellige sociale lag samler sig i bestemte skoler og daginstitutioner, samt på, om det i givet fald har betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen.


december 2015
Download Leger lige børn bedst? som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning