Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Ulighed og Ritalin
I FOA er vi meget optaget af, at vi som samfund gør en større indsats for at mindske ulighed blandt børn. Vi har derfor bedt Bureau 2000 om at undersøge en række forhold, som kan belyse ulighed blandt børn, så FOA kan være med til at pege på indsatsområder. Denne rapport er resultatet af en undersøgelse af, om der findes en sammenhæng mellem ordination af Ritalin og tilsvarende ADHD medicin til børn i alderen 6-16 år og barnet baggrund.
Undersøgelsen viser, at den sociale sammensætning i den daginstitution, som barnet gik i 2010, har en klar betydning for, om barnet får Ritalin i 2014, også når man tager højde for, at man i nogle kommuner hyppigere ordinerer Ritalin pr. 1000 børn end andre, forældrenes uddannelsesniveau m.m.


januar 2016
Download Ulighed og Ritalin som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning