Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Forældrenes valg
I debatten om dagtilbud, støder vi i FOA desværre ofte på en påstand om, at der er færre børn i dagpleje, fordi forældrene i dag hellere vil have deres 0-2-årige barn i daginstitution. Vi har derfor bedt Bureau 2000 om at undersøge, om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor.
Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at det ene dagtilbud er bedre end det andet.


februar 2018
Download Forældrenes valg som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning