Tilbage / Kost- og Servicesektoren Forbehold
Hygiejnisk hospitalsrengøring
Rigshospitalet Glostrup og FOA har arbejdet tæt sammen om kravene til rengøring på hospitaler i henhold til Statens Seruminstituts “Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer” (NIR).
Baggrunden er, at Regions Hovedstadsregionen har besluttet, at rengøringen på alle regionens hospitaler skal overgå til rengøring efter NIR.
Det fastslås i retningslinjerne, at rengøring er en del af patientbehandlingen, hvilket gør rengøringsindsatsen til et ansvarsfuldt erhverv, der kræver respekt
og anerkendelse fuldt ud på højde med øvrige faggrupper på et hospital.december 2018
Download Hygiejnisk hospitalsrengøring som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 30 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning