Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
I forskningen findes der en række veldokumenterede bud på, hvad der kendetegner pædagogik der er virkningsfuld, også når det gælder børn i udsatte positioners trivsel og udvikling. Vi ved bare ikke så meget om, hvor meget af den viden der er omsat til praksis af det pædagogisk personale i vores dagtilbud. Vi ved heller ikke så meget om, hvor stor en rolle forvaltningen spiller i skabelsen af virkningsfulde dagtilbud – særligt for børn i udsatte positioner.
KL, BUPL og FOA har derfor sammen ønsket at undersøge, hvordan danske dagtilbud beliggende i såkaldte socialt belastede boligområder med relativt mange børn i udsatte positioner skaber forudsætninger for at mindske ulighed blandt børn. Undersøgelsen peger på en række faktorer, som øger alle børn i dagtilbuds trivsel og udviklingsmuligheder.
Undersøgelsen er udført af professor Charlotte Ringsmose, Aalborg Universitet og lektor Lone Svinth, Aarhus Universitet. Den omfatter forvaltningens, ledelsens og det pædagogiske personales arbejde for at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde i både daginstitution og dagpleje.

Pjecen koster 10 kr. + porto

marts 2019
Download Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud som PDF-fil

Der kan være op til ca. 14 dages leveringstid
For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 10 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning