Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019
FOAs årlige undersøgelse af udviklingstendenserne på dagtilbudsområdet har igen i år fokus på udviklingen i efterspørgslen efter pladser i dagtilbud, forældrenes betaling og typer af dagtilbud.
Der bliver brug for 20 pct. flere pladser i dagtilbud 0-5 år i løbet af de næste 10 år. Hidtil har de seneste års øgede antal fødsler betydet et pres på 0-2 års-tilbuddene. Men de små er på vej i børnehave, hvorfor presset nu også rammer 3-5 års-tilbuddene.


marts 2019
Download Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning