Tilbage / Kost- og Servicesektoren Forbehold
Hygiejnisk rengøring - plejecentre, daghjem og sundhedscentre
FOA og Køge Kommune har i et samarbejde med Glad Consulting udarbejdet denne vejledning om kravene til rengøring på kommunale plejecentre, dagcentre og genoptræningscentre.
Formålet er med udgangspunkt i Statens Serums Instituts ’Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer’ (NIR) at sætte et praksisnært fokus på at bryde smitteveje og forebygge infektioner.
Situationen med corona i 2020 har understreget betydningen af en effektiv hygiejnisk rengøring for at forebygge spredning af uønskede mikroorganismer
og virus, som eksempelvis covid-19.
Der tages i vejledningen udgangspunkt i de hygiejne- og kvalitetsprofiler, der anbefales i NIR, men med tilpasning til de lokale forhold på institutionerne i Køge Kommune.


juni/august 2020
Download Hygiejnisk rengøring - plejecentre, daghjem og sundhedscentre som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 30 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning