Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Daginstitutionernes hverdag 2010
Hvis der i gennemsnit er én voksen til at tage sig af 5 vuggestuebørn eller 10 børnehavebørn, kan
det af og til komme til at glippe med omsorgen for den enkelte.
Denne enkle konstatering har talrige forældre og ansatte i daginstitutionerne kunnet gøre i en
årrække. Det har ført til massive protester, uden at forholdene er blevet forbedret. Tværtimod er
tiden til det enkelte barn fortsat blevet udhulet – de seneste år især gennem krav til de ansatte om
dokumentation, som tager tid fra arbejdet med børn.
Det er baggrunden for nærværende undersøgelse, som har haft til formål at kortlægge den faktiske
hverdag i institutionerne og sammenhængen mellem hverdag og bemanding.
Undersøgelsen påviser bl.a., at der er den sammenhæng, personalet altid har fremhævet: Jo mindre personale, jo sværere bliver det at sikre omsorgen.
Download Daginstitutionernes hverdag 2010 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning