Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Daginstitutionernes hverdag 2013
Der er mange mennesker, der er bekymret for standarden i de danske daginstitutioner. Derfor var der også mange, der håbede, at der med forrige års finanslovsforlig omsider skete en vending i forhold til en årrække med stadig udhuling af personalenormeringen. Forliget mellem regeringen og Enhedslisten fastslog som bekendt, at der skulle bruges 500 mill. kr. ekstra på personalenormering i dagtilbud fra 2013 og fremover.
Desværre tyder denne undersøgelse på, at de 500 mill. kr. blot har betydet et pusterum. De lovede
normeringsforbedringer er stort set udeblevet, og hvis der ikke sker nye vedtagelser, vil sparelinjen
formentlig blive genoptaget fra næste budgetår. Ikke mindst fordi regeringens nye ”vækstplan” stiller
øgede krav til kommunerne om ”effektiviseringer”.
Download Daginstitutionernes hverdag 2013 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning