Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner 2020
Tilsynet er kontrol af kvaliteten, og så skal det pege på udviklingsområder og følge op på om udviklingen sker. Alle tre dele skal give både de ansatte og forældrene tillid til, at hvis personalet ikke skaber et læringsmiljø der fremmer børns trivsel, læring, dannelse og udvikling, så bliver der gjort noget ved det.
Resultaterne af Bureau 2000’s undersøgelse af tilsynet viser igen i år, at lederne af daginstitutionerne er særligt tilfredse med tilsynet, når det udføres af en pædagogisk konsulent. Undersøgelsen viser også, at når der sættes tid af til tilsynet, så bidrager det også reelt til udvikling af kvaliteten, set med ledernes øjne.


september 2020
Download Tilsyn med dagpleje og daginstitutioner 2020 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning