Tilbage / Kost- og Servicesektoren Forbehold
Arbejdsmiljø i byggeprocesser
Denne pjece sætter fokus på din rolle som arbejdsmiljørepræsentant, når der bygges om eller bygges nyt på din arbejdsplads.
Som en del af temaet Fremtidens arbejdsmiljø på foa.dk guider pjecen dig, til hvordan du skal forholde dig i de forskellige faser i en byggeproces, både hvis du står på sidelinjen, og hvis du inviteres med helt ind i byggegruppen. Du får også konkrete redskaber, til hvordan og hvornår du skal hente viden fra de forskellige berørte
faggrupper. Pjecen kan hjælpe dig i arbejdet med at sikre, at jeres arbejdsmiljø indtænkes i hele byggeprocessen.
Konkret indeholder pjecen beskrivelser af de forskellige faser og arbejdsmiljørepræsentantens roller samt faktabokse om ny teknologi på området, det fysiske arbejde og beskrivelser af faggrupperne, der kan være involveret.

oktober 2020
Download Arbejdsmiljø i byggeprocesser som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning