Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2020
Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om antal indskrevne børn efter dagtilbudstype, takster, aldersgrænser ved overflytning til børnehave m.v. pr. nytår 2020. I årets undersøgelse er blandt andet drifts- og anlægsudgifter i forbindelse med et stigende børnetal estimeret.


november 2020
Download Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2020 som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning