Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner og dagpleje?
Konflikter-forældre-og-pers.gif
FOA
Pædagogisk sektor
Marts 2007

I aviserne trækkes fronterne skarpt op. Forholdet mellem forældre og personale i dagpleje og daginstitutioner er konflitkfyldt. Men hvilke konflikter er der reelt imellem forældrene og personalet i daginstitutionerne og dagplejen? Og hvor store er konflikterne?

Pædagogisk sektor i FOA har fået Udviklingsforum I/S og Teori- og Metodecentret til at undersøge, hvad konflikterne handler om. Undersøgelsen præsenteres på landskonferencen 2007 “Kvalitet i dagplejen” og følges op af en landsdækkende undersøgelse af konflikternes omfang, som præsenteres på Pædagogisk sektors landskonference i 2008.

Undersøgelsernes formål er at bidrage til at, forældrene og personalet i daginstitutioner og dagpleje har en god dialog om,
hvor konflikterne opstår og hvad de reelt handler om.

Pjecebestilling
stk. á 80 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning