Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Privat pasning i DK
privat-pasning-i-DK-okt080.jpg
FOA
Bureau 2000 og FOA
Oktober 2008

FOA sætter med denne rapport fokus på privat pasning. Hvad enten vi kan lide det eller ej – og FOA kan bestemt ikke lide det – har regeringen iværksat en proces, der gradvis skal øge
det private islæt i børnepasningen. Midlerne er mange: Gradvis udbygning af reglerne for ”fritvalgsordningen”, adgang til privatinstitutioner – og senest nye bestemmelser om ”privat dagpleje”, om endnu ikke er bragt i praktisk anvendelse. Målet er der ingen tvivl om: Børnepasningen skal ndrettes efter markedsøkonomiske principper, og private ejere skal kunne tjene penge på det.
Download Privat pasning i DK som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning