Tilbage / Arbejdsmarked Forbehold
Registrering og dokumentation i hjemmeplejen - indtryk fra 7 kommuner
Registrering-dokumentation.jpg
November 2008
Bureau 2000 for FOA

Undersøgelsen skildrer hverdagen med dokumentation og registrering for en række social- og sundhedshjælpere og
social- og sundhedsassistenter i 7 kommuner. Desuden er
der i undersøgelsen foretaget interviews med forvaltningerne
i kommunerne og med tillidsrepræsentanter og en række eksperter på området.
Undersøgelsen viser, at de ansatte ikke har noget imod den faglige dokumentation (f.eks. journalerne) eller den dokumen-tation, som gør, at borgerne og de pårørende kan følge med i, hvad der ydes (f.eks. borgerens bog) i hjemmet.
Men desværre er der meldinger om, at registreringen af komme- og gåtider opleves som kontrol, og at medarbejderne
ofte skal udføre dobbeltarbejde, fordi samme ydelser skal dokumenteres flere steder – f.eks. både i borgerens bog, i egen notesbog og i journalen på computeren på kontoret.

Det er alt sammen noget, der tager tiden fra borgerne.

FOA peger på en løsning på problemet: Reglerne bør
præciseres og ændres, så man undgår, at alle medarbejdere
skal registrere tiden, hver gang de besøger en borger – afvigelser fra den visiterede tid eller stikprøver bør være rigeligt.

Download Registrering og dokumentation i hjemmeplejen - indtryk fra 7 kommuner som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning