Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Mellem fristed og institution
MellemFristedOgInstitution2009.jpg
Suzanne Krogh og Søren Smidt og
FOA, Pædagogisk Sektor

Denne rapport handler om livet på de pædagogisk bemandede legepladser i København og Århus.

Moderne barndomsliv er gennemorganiseret og institutionaliseret, og legepladserne er et forfriskende og alternativt supplement hertil.

De bemandede legepladser er også et tilbud til børnefamilierne, idet der i stigende grad er brug for steder, hvor børn og forældre kan komme sammen, idet det i stadig mindre grad bliver almindeligt, at børn bevæger sig rundt på egen hånd. Børn og forældre har derfor brug for fælles være- og udflugtssteder, både i hverdagen, hvor børn og forældre bruger legepladserne som overgangsscene
mellem institution og hjem, og hvor de også kan møde andre børn og voksne. Men også i weekender, hvor voksne og børn har fri.

Én af de bemandede legepladsers største forcer som mødested omkring børnene, er deres mulighed for at kunne omstille sig i takt med udviklingen i lokalområdet, og her er personalet omdrejningspunktet, da medarbejderne har mulighed for at tilrettelægge hverdagen og faciliteterne, så de til stadighed er i overensstemmelse med de behov, der findes hos børn, unge og deres voksne i lokalkvarteret.
Ud fra kendskabet til lokalområdets børn, skoler og institutioner, har medarbejderne også mulighed for selv at tage initiativer, som svarer til de behov, der findes i det enkelte lokalkvarter.

Download Mellem fristed og institution som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 50 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning