Tilbage / Arbejdsmiljø - Miljø Forbehold
APV 4: Inspiration til handling
APV4.gif
FOA og BUPL
2006

FOA og BUPL har udarbejder fire APV hæfter, der henvender sig direkte til dagpasningsområdet

Vi har med dette hæfte valgt at gå dybere i en række emner, der er centrale for det psykiske arbejdsmiljø på en daginstitution. Hæftet er tænkt som inspiration til at arbejde videre med de problemstillinger, I har afdækket og prioriteret - og I vil i øvrigt genkende emnerne fra skemaet i hæfte 3.
Nogle problemstillinger optræder inden for flere emner, men anskuet ud fra forskellige synsvinkler.

Se også
APV 1: APV - et arbejdsredskab
APV 2: Tjek det fysiske arbejdsmiljø
APV 3: Tjek det psykiske arbejdsmiljø
Download APV 4: Inspiration til handling som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning