Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Normeringsudviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år
FOA og Bureau 2000
Februar 2011

Spørgsmålet om udviklingen i personalestandarden i daginstitutioner diskuteres ofte. Taler man med ansatte i daginstitutionerne, der har været i faget i en årrække, er de som regel ikke i tvivl: Standarden er forringet markant over en længere årrække. Men i centraladministrationen og KL vækker påstanden om standardfald undren: Man kan ikke genfinde faldet i statistikkerne.

I dette notat vises, hvorfor man taler forbi hinanden. Der er blevet langt mindre tid til børnene, end der var tidligere, men ”ressourceindsatsen” som den måles af Danmarks Statistik, er ikke reduceret tilsvarende.
Download Normeringsudviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år som PDF-fil

Publikationen kan kun downloades som pdf-fil
For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning