Tilbage / Arbejdsmarked Forbehold
Brug Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages
FOA
August 2011

Hvert år vedtager kommuner eller regioner budgetter for det kommende år. Hvis der i den forbindelse ændres i forholdet mellem personaleressourcer og arbejdsmængde, er det din arbejdsgivers pligt at gøre rede for de konsekvenser, som de nye budgetter vil få for personale og arbejdsmiljø. Redegørelsen skal ske i MED-hovedudvalget.
Download Brug Trivselsaftalen når budgettet skal vedtages som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning