Tilbage / Pædagogiske undersøgelser Forbehold
Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år
FOA og Bureau 2000
2011

For at skabe et overblik over udviklingen på dagtilbudsområdet har FOA bedt Bureau 2000 om at udarbejde dokumentation for udviklingen i normeringsforhold, lukkeuger, privatisering m.m. de seneste 10 år. Det er der kommet denne spændende, men meget lidt opmuntrende rapport ud af.
Vi håber den vil give anledning til debat om forholdene i vores dagtilbud, men at den også vil kalde på politiske initiativer, der kan sikre bedre vilkår først og fremmest for børnene, men naturligvis også for personalet i landets daginstitutioner og i dagplejen.
Download Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning