Tilbage Forbehold
Tillidsvalgt
Rammeaftale om MEDindflydelse kommunerne (KL).
Rammeaftale om MEDindflydelse i regionerne (DR)
Værd at vide om MED (15-002)
Baglandskogebogen (15-010)
Bliv tillidsrepræsentant (15-005)
Become a Union Representative (TR) (15-006)
Bliv arbejdsmiljørepræsentant (15-007)
Become an Occupational Health and Safety Representative (AMR) (15-008)
Mesterlære for tillidsvalgte - sådan! + værktøjsbog (15-001)
Den danske model
Stå stærkt som AMR (15-003)
Styrk din platform som TR (15-004)
Fokus på FOAs TR 2010
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning
Udlicitering