Tilbage Forbehold
Pædagogiske undersøgelser
Daginstitutionernes hverdag 2019 (12-001)
Udviklingstendenser dagpleje og daginstitutioner 2019 (12-002)
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud (12-003)
Forældrenes valg
Flere børn i dagtilbud
Der er mindre tid til børnene
Kost i daginstitutionerne
Hvem kommer i fritidsordning efter skolereformen
Ulighed og Ritalin
Dagtilbudstype og skolepræstationer (12-004)
Leger lige børn bedst?
Udfordringer og muligheder for daginstitutioner i udsatte boligområder
Kvalitet og tilsyn i dagplejen 2015
Evidens - kampen om viden der virker (12-005)
Hverdagsliv i nybygget og nyrenoveret dagtilbud
Notat om private dagtilbud 2014 - Bureau 2000
Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner
Dagplejen i Danmark
Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder
Daginstitutionernes ejerforhold
Samarbejdets kunst (12-006)
Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen
Udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år
Dagtilbud som investering
Normeringsudviklingen i daginstitutionernes bemanding de sidste 25 år
Frokostordninger i daginstitutionerne 2011
Dagplejeundersøgelsen 2008/2009
Mellem fristed og institution (12-007)
Privat pasning i DK
Kost i dagtilbud- mere kostpolitik og ideologi, mindre mad
Mere plads i parcelhuset - - mindre plads i institutionen
Mere legetøj hjemme - men hvad med redskaber i institutionshverdagen
Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud (12-008)
Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner og dagpleje? (12-009)
Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus (12-010)
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning