Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Sammenhæng mellem brandbekæmpelse og udvikling af kræft - det ved vi i dag
Teknik- og Servicesektoren
januar 2013


Den 22. januar 2013 afholdt FOA i samarbejde med Beredskaberne i de 4 største byer, Beredskabsforbundet, Landsklubben for deltidsansatte Brandmænd, Foreningen for kommunale Beredskabschefer, DOBL og Falck en videnskonference om sammenhængen mellem brandbekæmpelse og udvikling af kræft. Konferencen satte fokus på, hvad der skal til af såvel forskningsmæssige, politiske som praktiske skridt for at blive klogere på sammenhængen.

130 deltagere var mødt op til en dag, hvor den eksisterende viden blev sat på spidsen og blev drøftet intens. Forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Arbejdsmedicinsk klinik Bispebjerg gav en status på den eksisterende viden og Arbejdsskadestyrelsen kunne oplyse, at der indtil videre er modtaget 49 anmeldelser som resultat af bl.a. FOAs opfordring til at anmelde sager til Arbejdsskadestyrelsen om kræft.

Om eftermiddagen blev de videre skridt i retningen af større afklaring og bedre forebyggelse drøftet. Alle var enige om 2 ting: At der bør igangsættes en undersøgelse, som kan belyse sammenhængen mellem brandbekæmpelse og kræft, og at der bør sættes yderligere fokus på forebyggelsesadfærd – fra alle niveauer: Det politiske, det forskningsmæssige og det praktiske.

I forbindelse med konferencen blev der udarbejdet en udredning over den eksisterende forskningsmæssige viden på området. Udredningen giver et rids over, hvad de forskellige internationale og nationale undersøgelser har vist, og konkluderer, at der kan være behov for yderligere forskning.
Download Sammenhæng mellem brandbekæmpelse og udvikling af kræft - det ved vi i dag som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning