Tilbage / Teknik- og Servicesektoren Forbehold
Brandbekæmpelse og kræftrisiko
Teknik- og Servicesektoren
februar 2013

Rapport fra Videnskonference på Christiansborg 22. januar 2013
Nogle jobs er farligere end andre, og der er ingen tvivl om, at arbejdet som brandmand indebærer mange forskellige faremomenter og stor risiko for at pådrage sig skader og sygdomme. En af disse mulige risici kan være kræft.
I den seneste tid har der været sat ekstra fokus på en eventuel sammenhæng mellem brandbekæmpel- se og risikoen for at udvikle kræft. Der er rejst mange spørgsmål, som har krav på svar. Nogle af dem blev givet på konferencen, der blev afholdt på Christiansborg 22. januar 2013.
Konferencen var arrangeret af en lang række af de parter, der i det daglige er involveret i eller har ansvaret for brandfolks sikkerhed og sundhed.
Denne rapport er en opsamling af indlæg og diskussioner. Bagerst i rapporten er en liste over nogle af de mange fokuspunkter, ideer og forslag,
konferencen også bød på.
Download Brandbekæmpelse og kræftrisiko som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning