Tilbage / Pædagogisk Sektor Forbehold
Den gode vuggestue
Pædagogisk Sektor
marts 2013

19. marts blev Pædagogisk Sektors vuggestuekonference afholdt, og sektoren ønsker med disse artikler først og fremmest at sætte fokus på, hvordan vi sikrer et godt og udviklende pædagogisk dagtilbud til de mindste børn. Men som faglig organisation er vi naturligvis også meget optaget af, at vuggestuerne er gode arbejdspladser for vores medlemmer.
Heldigvis er der ingen modsætning mellem disse to fokuspunkter. Tværtimod er det sektorens opfattelse, at de bedste rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling er til stede dér, hvor der er et stærkt fagligt fællesskab og en gensidig anerkendelse og respekt mellem faggrupperne – pædagogerne, de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne.
Hvor der er plads til mangfoldighed, og det er børnene og den fælles opgave, der står i centrum.
Download Den gode vuggestue som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 10 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning