Tilbage / Ledere - Ledelse Forbehold
Social- og sundhedsledere: Pas på dig selv
FOA
juni 2013

Ældreomsorg og -pleje er et af de store velfærdsområder i kommunerne, og området er derfor ofte i spil, når der træffes politiske beslutninger omkring økonomi, serviceniveau, omstrukturering
og nedskæringer.
Det er krævende på mange forskellige niveauer, at være mellemleder på et område med så store forandringer og så mange forskellige interessenter eksempelvis borgere, pårørende, medarbejdere
og kommunalbestyrelse.

Formålet med denne pjece er at give nogle gode råd til de 9 største udfordringer, som FOAs ledere på ældreområdet oplever i dag. De gode råd er overordnede, og det er selvfølgelig individuelt, hvilke den enkelte har mest glæde af.
Pjecen bygger på fokusgruppeinterviews, på FOAs medlemsundersøgelse fra april 2012, samt på en undersøgelse blandt FOAs ledere i Region Sjælland fra foråret 2013.
Download Social- og sundhedsledere: Pas på dig selv som PDF-fil

For at læse PDF-filer er det nødvendigt at installere den gratis Acrobat Reader.
Hent Acrobat Reader

Pjecebestilling
stk. á 0 kr.
Kategorier:
A-kassen
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø - Miljø
Elev og ungdom
Faglige seniorer
Forbund
Kost- og Servicesektoren
Ledere - Ledelse
Løn - Overenskomst
Medlemsorganisering
Pædagogisk Sektor
Pædagogiske undersøgelser
Social- og Sundhedssektoren
Teknik- og Servicesektoren
Tillidsvalgt
Uddannelse/Undervisning